Glem ikke involveringen

Fortæl mig og jeg glemmer. Vis mig og jeg husker. Involver mig og jeg forstår”
Konfutse

Det er ikke nok, at ledelsen signalerer, at den tager strategien alvorligt.

For at vi skal lykkes med strategien kræver det, at ledelsen udviser forståelse for, at fokus på implementering kræver et mentalt skifte i både lederes og ansattes bevidsthed – dette er i virkeligheden det afgørende punkt.

Uden fokus på og forståelse for de mentale og samtidig også følelsesmæssige udfordringer det givet vil være for mange når de skal til  at tage strategien alvorligt, siger ledelsen underforstået, at den gerne vil have gjort nye ting og på en ny måde, men med samme tilgang som tidligere – hvilket er absurd.

Til det mentale hører med, at ledelsen signalerer, at den forstår at skal strategi og planer implementeres så er det et hårdt, konsekvent arbejde, der kun retfærdiggøres af den gevinst, der lokker på den sidste linje i regnskabet.

Men det er absurd at tro på, at vi får det uden en form for involvering af medarbejderne.

Al strategiarbejde handler til syvende og sidst om momentum—eller rettere fokuseret momentum.

Sagt på en anden måde; hvis strategiarbejdet ikke munder ud i et nyt skærpet fokus og en frigørelse af den ekstra energi som følger af naturlig begejstring, indsigt og forståelse så er det i bedst fald spild af tid.

Så derfor inddrag medarbejdere på alle niveauer, gennem information, kommunikation og medbestemmelse i så vid udstrækning som muligt.

Til sidst er det vigtigt at pointere at mange ledere tror at har de en gang været oppe på ”ølkassen” og informere om strategien så er det rigeligt. Men dette er langt fra nok: Øget momentum opnår vi kun gennem løbende information om hvor vi er og hvor vi er på vej hen.

Så; fokuser på involvering i alle led af organisationen og nå nye højder!

 

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar

Fra tanke til handling

Giv en mand en fisk, og han har mad til én dag. Lær ham at fiske og han har mad til hele livet”
Konfutse

For noget tid siden arbejdede jeg med en ledergruppe, omkring et intensivt strategiarbejde.

Det var første gang, man forsøgte sådan noget i den pågældende virksomhed, og det var da også tydeligt at mange begreber var nye, og at man ligesom skulle vænne sig til hele tankegangen.

Det der imidlertid, når alt kom til alt, var det sværeste, var da vi skulle til at omsætte alle de gode tanker til konkrete handlinger.

Det jeg dog har lært med årene er, at forudsætningen for at omsætte tanke til handling er at der laves enkle og konkrete planer for hvert enkelt fokusområde.

En god handlingsplan, bør for det første ikke laves for mere end tre måneder af gangen, ellers bliver den alt for ukonkret og dermed svær at omsætte i praksis.

Endvidere bør en handlingsplan bestå af følgende elementer:

En helt overordnet beskrivelse af hvilken vej der er mod målet eller hvornår ”kampen” er vundet

 • En afdækning af de interne udfordringer i relation til fokusområdet
 • En afdækning af de eksterne udfordringer i relation til fokusområdet
 • Hvilke væsentlige interne/eksterne ressourcer der er nødvendige
 • En beskrivelse af hvornår der er tale om at målet er nået
 • En prioriteret liste over konkrete handlinger for den kommende tremåneders periode

Når planerne er lavet handler det derefter om gennem opfølgning at sikre, at de følges konsekvent og at der løbes opsamles erfaringer under vejs som indbygges i planerne for kommende perioder.

Så, lad tankerne omsætte i konkrete planer og lige så konkrete og målrettede handlinger og I vil opdage at målet ikke er så fjernt endda!

 

 

 

 

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar

Motivation og forpligtelse

Mål fastlægger adfærd.
Konsekvens fastholder adfærd”
(Ukendt)

En af implementeringens største faldgruber handler om, at ledelsen tror at implementering kommer af sig selv: Er strategien lagt og handlingsplanerne lavet så regner man med, at tingene kommer til en nærmest pr. automatik – det gør de bare ikke!

Dette sker ofte fordi ledelsen ikke erkender, at implementering er en kompleks størrelse, der kræver konsekvens og vedholdenhed og som ikke kan klares med forsimplede midler som kontrol og pres.

Resultatet af forgæves anstrengelser med implementering er alt for ofte, at ledelsen beskylder medarbejderne for manglende ansvarlighed og indfører endnu mere kontrol, uden at erkende sine egne mangler, og derfor ikke opnår at finde vejen til problemets løsning.

Omvendt vender demotiverede medarbejderne det døve øre til næste gang ledelsen nævner ord som “strategi” og ”implementering”.

Motivation og forpligtelse er nøglen

Forudsætningen for disse to elementer er, at ledelsen formår at skabe forståelse for og accept af sin strategi og sine handlingsplaner.

For at gøre dette skal mål, strategi og planer være enkle og gennemskuelige, dvs. det skal være mere eller mindre indlysende hvilke (typer) handlinger, der bør foretrækkes, og hvilke, der bør undgås.

Dernæst er det vigtigt, at ledelsen formår at skabe det rette engagement hos den enkelte, hvilket kun sker, hvis denne føler en vis grad af frihed i forhold til sine egne opgaver, kan se meningen med sit eget bidrag, og hvis de nødvendige ressourcer (f.eks. tid og økonomi) er til stede.

Så derfor; hvis I vil se jeres strategi blive til virkelighed, så skab motivation og forpligtelse ud i hele organisationen, frem for at fokusere på kontrol og pres!

 

 

 

 

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar

Hold fokus!

Choice, not chance, determines human Destiny”
Anonym

 En af de alvorligste, og desværre oftest sete faldgruber en virksomhedsledelse kan falde i er, at den mister det strategiske fokus i hverdagen.

For det første er mindst ni ud af ti ledere for operationelle i deres adfærd. Det betyder, at de render rundt og laver ting, som deres medarbejdere sandsynligvis er bedre til, samtidig med, at de mister overblik og retning.

Dette er en faldgrube, som enhver leder børe rette sit fokus mod at undgå at falde i til at begynde med.

Dernæst er det et faktum, at ledere generelt bruger for lidt tid til strategiske overvejelser.

Jeg plejer at anbefale, at i hvert fald strategiske ledere bruger minimum en time hver dag på at reflektere over spørgsmål som:

 • Hvad er det vigtigste min virksomhed kan gøre lige nu for at realisere sin strategi?
 • Hvordan bør virksomheden ledes fremover?
 • Hvilke tiltag kan styrke virksomhedens strategiske fokus?
 • Hvad er vigtigt at kommunikere videre?
 • Hvad bør jeg selv gøre for at realisere vores strategi?
 • Er vi på rette vej?

Praksis har vist, at jo mere en virksomheds ledelse holder fast i det strategiske fokus, desto bedre lever virksomheden op til sin målsætning, samtidig med, at medarbejderne bliver mere kompetente, motiverede og ansvarlige- så hvad burde egentlig forhindre et øget strategisk fokus?

 

 

 

 

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar

Lederskib eller lederskab?

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves
Lao Tzu

Jeg er overbevist om, at de ord vi bruger om ting og adfærd har utrolig stor indflydelse på hvordan vi håndterer og går til dem.

Hvis du er enig så vil jeg bede dig om at tænke over hvilken betydning det han om vi taler leadership eller lederskab.

Leadership leder tankerne her på lederen som skibsføreren der står på kommandobroen, højt hævet over dækket, med det store overblik og et omfattende hierarki under sig og med diverse navigations– og kommunikationsredskaber til brug.

Vi taler om strategen, der lægger den overordnede kurs og sikrer, at den bliver fastholdt.

Lederskab, derimod leder tankerne hen på lederen som er gemt godt af vejen i skabet (på kontoret), hvor han har at opholde sig ind til nogen, eventuelt, kommer og henter ham ud.

Nu er det sådan med ting der hænger i skabet for længe, at de bliver blege og kommer til at lugte lidt hengemt.

Og den leder, der har været gemt væk i skabet kan vel heller ikke bryste sig af at have det store overblik eller fornemmelsen af hvad der rører sig i organisationen.

På den måde rammer citatet af Lao Tzu måske rigtigt, men når nu flere undersøgelser viser, at mange medarbejdere faktisk savner synlige ledere, der markerer en klar retning.

Ord betyder meget og jeg er overbevist om, at de ord vi bruger om os selv og vores lederskib eller lederskab har stor betydning for, hvordan vi rent faktisk udfolder rollen.

Jeg vil derfor opfordre dig til at overveje, hvilke ord du bruger om dig selv og din egen ledelse, hvilke konsekvenser det har, og om der er noget du bør ændre.

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar