Selvledelse – Dimensioner og strategier

For at lede et samfund, skal du kunne lede en organisation. For at kunne lede en organisation, skal du kunne lede din familie, men for at lede din familie, skal du kunne lede dig selv”
Konfutse

I kraft af mit arbejde møder jeg heldigvis mange organisationer, som har held med at implementere deres strategi, men jeg møder, desværre, også organisationer, hvor dette er svært.

En årsag til at implementeringen halter er ofte, at der fokuseres på for mange ting af gangen, således at de enkelte indsatser ikke bliver fulgt til dørs.

En anden afgørende årsag er manglende eksekvering, dvs. at den enkelte leder og medarbejder ikke evner i hverdagen at holde fast i beslutninger, planer og aftaler.

Noget af dette handler om prioritering, men et mindst ligeså vigtigt tema er selvledelse. Derfor sætter jeg i denne og de kommende uger fokus på denne disciplin, som gennemført med succes har enorm effekt.

Vi starter vi med at sætte fokus på selvledelsens 4 dimensioner og 7 strategier. De kommende uger vil de derefter blive gennemgået en for en.

Først de fire dimensioner:

 1. Kognitiv selvledelse
 2. Emotionel selvledelse
 3. Adfærdsrelateret selvledelse
 4. Fysisk selvledelse

Dernæst de 7 strategier:

 1. Målsætning
 2. Viljestyrke
 3. Motivationskontrol
 4. Emotionskontrol
 5. Miljøtilpasning
 6. Adaptionsadfærd
 7. Slib saven

Dimensionerne er overordnede kategorier: Det væsentlige er, at vi formår at styrke de 7 kategorier, som udspiller sig inden for de fire dimensioner, og dem tages der som sagt hul på med næste nyhedsbrev.

 

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen | Skriv en kommentar

Trim i forhold til den enkelte

Nøglen til at forstå adfærden i en virksomhed, er at forstå den menneskelige natur”
Stephen R. Covey

For nogle år siden, var jeg, på min og familiens årlige skiferie, ude for en fantastisk inspirerende oplevelse.

Vi havde lejet en skiinstruktør til en privat lektion, da vi alle tre mente at være for øvede til at gå på skiskole, og aftenen forinden, havde min kone og jeg talt om, hvorvidt vi alle tre ville få lige meget ud af undervisningen, da vi er på et meget forskelligt niveau.

Vores frygt blev dog hurtigt gjort til skamme da den, i øvrigt meget unge skilærer Mads, fra Århus, som netop var gået ud af gymnasiet, tog os alle tre med op på bjerget og lod os køre det bedste vi havde lært alle tre, det første stykke, mens han iagttog os.

Herefter formåede den unge mand på bedste vis at differentiere sin træning af os resten af lektionen således, at vi alle følte, at vi havde lært en masse.

På samme måde er det vigtigt, at ledere iagttager den enkelte medarbejder på hvad niveau det måtte være, og ud fra dennes individuelle styrker og udviklingsområder sætter ind med sin sparring, coaching udviklingsplan osv.

Meget ofte køres ledelse og medarbejderudvikling en bloc uden hensyn til den enkeltes evner og mål.

Jeg er bange for, og oplever også ofte, at det betyder spild af tid og manglende motivation, når den enkelte ikke føler sig og sine specielle behov imødekommet.

Opfordringen skal derfor være: Iagttag den enkelte og afpas din ledelse, udvikling, træning i forhold til de individuelle behov!

 

 

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar

Strategi og tal

Ikke alt, der kan tælles tæller og ikke alt, der ikke kan tælles tæller ikke”
Peter Drucker

Business Intelligence, KPI, måltal osv. Er alt sammen midler der bruges til at konkretisere vores strategi og den efterfølgende opfølgning på om vi også realiserer den.

Tankegangen er, at vi kan etablere et system, der samler alle eller de vigtigste informationer i ét samlet overblik således, at vi, i hvert fald i princippet, til enhver tid ved et tryk på en knap kan tage ”temperaturen” på virksomhedens samtlige formåen—jeg tror det bliver ved princippet.

Der er to store farer ved at stole alt for meget på at denne type målinger er løsningen, eller bare en del af den, på diverse udfordringer med implementering af strategi.

Den første fare består i at ”virkeligheden” kommer til at bestå af dét, der kan måles og tælles, mens alt andet forsvinder ud af fokus.

Men vi ved jo at rigtig meget af det, der får ting til at ske i en virksomhed netop ikke kan kvantificeres, men er noget, der mærkes i form at styrket fokus, motivation osv.

Den anden fare er, at vi kommer til at agere på som om vi kører bil ved at kigge i bakspejlet og navigere efter den vejbane vi har bag os.

Dette sker fordi tallene handler om fortid, og derfor ikke udtrykker, hvad der kommer til at ske, men hvad der er sket.

Tal forhekser og jeg har oplevet utallige eksempler på at man har gået galt i byen, fordi man opstillede forkerte KPI og derfor navigerede i helt forkert retning.

Hvis vi lader tallene forhekse os risikerer vi at ende som forretningsmanden i eventyret Den Lille Prins, der sidder og tæller stjerner dagen lang, uden at ane, hvad han skal bruge dem til.

Så derfor: Fokuser på så få måltal som over hovedet muligt—find f.eks. ud af, hvad der er den økonomiske nøgledriver (den faktor som hvis i kunne maksimere den, ville have den største positive indflydelse på jeres bundlinje) og brug den til at navigere efter i hverdagen.

 

 

 

 

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar

Samarbejde eller modarbejde?

Alle means prove to be blunt instruments if they lack a living spirit”
Albert Einstein

For nogle år siden arbejdede jeg med en ledergruppe i en mellemstor dansk produktionsvirksomhed.

Virksomheden, havde i en årrække været om ikke markedsførende inden for sin branche i Danmark, så i hvert fald tæt på.

Kort sagt så evnede virksomheden år efter år at skabe store overskud til dens ejere.

Så alt burde vel være fryd og gammen!?

Men da jeg begyndte at arbejde med virksomheden, var de gode resultater væk og den gode forretning var ved at bukke under.

Hvorfor?

Lidt forenklet, så viste det sig, at især ledergruppen brugte mere tid på interne stridigheder end på at fokusere på stadig udvikling af virksomheden.

Der var alliancer på kryds og tværs, og man brugte mere tid på at bekrige hinanden end konkurrenterne—ikke direkte naturligvis,  men i det skjulte så man havde sin ryg fri og ikke direkte kunne beskyldes for noget.

Gradvist fik vi dog bearbejdet tingene, og lederne fik talt ud og endte med at forpligte sig til at arbejde sammen for virksomheden.

Det var ikke nogen nem proces og to ledere valgte da også at finde nyt arbejde under vejs.

En af de ting, der fik tingene til at blive bedre var, at vi fik lukket op for den pose, der hedder: ”Sådan tror jeg de andres motiver er”

 Ved at åbent at undersøge og tale om hinandens motiver og verdensbilleder, får vi muligheden for at justere vores egne fordomme og vurderinger—og hermed kommer vi nærmere muligheden for at arbejde sammen.

 Opfordringen lyder derfor i denne uge: Lyt mere, tal mindre, og tillæg dine kollegaer de bedste motiver!

 

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar

Lov kun det du kan holde!

”De løfter vi giver til os selv og til andre og vores evne til at overholde dem er grundideen og den bedste brug af vores proaktivitet”
Stephen R. Covey

De fleste af os forbinder traditionelt proaktivitet, med en bestemt måde at forholde sig til problemer og bekymringer på.

Dét er også proaktivitet, men jo mere vi arbejder med denne vigtige attitude, desto klarere står det at proaktivitets inderste kerne består i aldrig at afgive et løfte med mindre vi er 100 % sikre på at afholde det.

Jeg arbejder til daglig med High Performance Collaboration, som egentlig er måder, hvorpå organisationer kan accelerere deres værdiskabelse gennem bedre samarbejde og selvfølgelig bedre kommunikation.

Et af elementerne her er naturligvis arbejdet med at lære at afgive løfter på højt niveau.

Der er grundlæggende fire niveauer vi kan afgive løfter på:

 1. Det fordækte niveau hvor vi siger ja, fordi vi ikke tør sige ne, og bagefter ikke gør noget —dette løfte er naturligvis totalt værdiløst.
 2. Det egocentrerede løfte, hvor vi siger afgiver et løfte for at imponere ”de andre” (og os selv) men egentlig ikke har gjort os klart, hvad det egentlig er vi forpligter os til, og det bliver ved det flotte ord—dette løfte har heller ingen egentlig værdi men er dog lidt bedre end det første fordi de andre i det mindste får kendskab til mine intentioner
 3. Det faktabaserede løfte, hvor vi afgiver et løfte om at gøre præcist det løftet indebærer, med fuld forståelse for hvad det indebærer—dette løfte, og dets fuldførelse, skaber værdi, fordi jeg efterfølgende gør præcist det jeg lover.
 4. Det dynamiske løfte, hvor vi har fuld forståelse for det vi lover, og ikke lover mere end vi ved at vi kan holde, men samtidig giver det mere som måtte opstå som mulighed undervejs—dette løfte er værdiskabende på højeste niveau og er det niveau vi alle bør stræbe efter at nå.

Betydningen af at kunne levere dynamiske løfter er forhåbentlig åbenlys, og jeg kan kun understrege, at hvis I ønsker at accelerere jeres værdiskabelse som organisation, så er styrkelse af de løfter I afgiver et af de bedste steder at starte.

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar