Strategi og tal

Ikke alt, der kan tælles tæller og ikke alt, der ikke kan tælles tæller ikke”
Peter Drucker

Business Intelligence, KPI, måltal osv. Er alt sammen midler der bruges til at konkretisere vores strategi og den efterfølgende opfølgning på om vi også realiserer den.

Tankegangen er, at vi kan etablere et system, der samler alle eller de vigtigste informationer i ét samlet overblik således, at vi, i hvert fald i princippet, til enhver tid ved et tryk på en knap kan tage ”temperaturen” på virksomhedens samtlige formåen—jeg tror det bliver ved princippet.

Der er to store farer ved at stole alt for meget på at denne type målinger er løsningen, eller bare en del af den, på diverse udfordringer med implementering af strategi.

Den første fare består i at ”virkeligheden” kommer til at bestå af dét, der kan måles og tælles, mens alt andet forsvinder ud af fokus.

Men vi ved jo at rigtig meget af det, der får ting til at ske i en virksomhed netop ikke kan kvantificeres, men er noget, der mærkes i form at styrket fokus, motivation osv.

Den anden fare er, at vi kommer til at agere på som om vi kører bil ved at kigge i bakspejlet og navigere efter den vejbane vi har bag os.

Dette sker fordi tallene handler om fortid, og derfor ikke udtrykker, hvad der kommer til at ske, men hvad der er sket.

Tal forhekser og jeg har oplevet utallige eksempler på at man har gået galt i byen, fordi man opstillede forkerte KPI og derfor navigerede i helt forkert retning.

Hvis vi lader tallene forhekse os risikerer vi at ende som forretningsmanden i eventyret Den Lille Prins, der sidder og tæller stjerner dagen lang, uden at ane, hvad han skal bruge dem til.

Så derfor: Fokuser på så få måltal som over hovedet muligt—find f.eks. ud af, hvad der er den økonomiske nøgledriver (den faktor som hvis i kunne maksimere den, ville have den største positive indflydelse på jeres bundlinje) og brug den til at navigere efter i hverdagen.

 

 

 

 

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar

Samarbejde eller modarbejde?

Alle means prove to be blunt instruments if they lack a living spirit”
Albert Einstein

For nogle år siden arbejdede jeg med en ledergruppe i en mellemstor dansk produktionsvirksomhed.

Virksomheden, havde i en årrække været om ikke markedsførende inden for sin branche i Danmark, så i hvert fald tæt på.

Kort sagt så evnede virksomheden år efter år at skabe store overskud til dens ejere.

Så alt burde vel være fryd og gammen!?

Men da jeg begyndte at arbejde med virksomheden, var de gode resultater væk og den gode forretning var ved at bukke under.

Hvorfor?

Lidt forenklet, så viste det sig, at især ledergruppen brugte mere tid på interne stridigheder end på at fokusere på stadig udvikling af virksomheden.

Der var alliancer på kryds og tværs, og man brugte mere tid på at bekrige hinanden end konkurrenterne—ikke direkte naturligvis,  men i det skjulte så man havde sin ryg fri og ikke direkte kunne beskyldes for noget.

Gradvist fik vi dog bearbejdet tingene, og lederne fik talt ud og endte med at forpligte sig til at arbejde sammen for virksomheden.

Det var ikke nogen nem proces og to ledere valgte da også at finde nyt arbejde under vejs.

En af de ting, der fik tingene til at blive bedre var, at vi fik lukket op for den pose, der hedder: ”Sådan tror jeg de andres motiver er”

 Ved at åbent at undersøge og tale om hinandens motiver og verdensbilleder, får vi muligheden for at justere vores egne fordomme og vurderinger—og hermed kommer vi nærmere muligheden for at arbejde sammen.

 Opfordringen lyder derfor i denne uge: Lyt mere, tal mindre, og tillæg dine kollegaer de bedste motiver!

 

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar

Lov kun det du kan holde!

”De løfter vi giver til os selv og til andre og vores evne til at overholde dem er grundideen og den bedste brug af vores proaktivitet”
Stephen R. Covey

De fleste af os forbinder traditionelt proaktivitet, med en bestemt måde at forholde sig til problemer og bekymringer på.

Dét er også proaktivitet, men jo mere vi arbejder med denne vigtige attitude, desto klarere står det at proaktivitets inderste kerne består i aldrig at afgive et løfte med mindre vi er 100 % sikre på at afholde det.

Jeg arbejder til daglig med High Performance Collaboration, som egentlig er måder, hvorpå organisationer kan accelerere deres værdiskabelse gennem bedre samarbejde og selvfølgelig bedre kommunikation.

Et af elementerne her er naturligvis arbejdet med at lære at afgive løfter på højt niveau.

Der er grundlæggende fire niveauer vi kan afgive løfter på:

 1. Det fordækte niveau hvor vi siger ja, fordi vi ikke tør sige ne, og bagefter ikke gør noget —dette løfte er naturligvis totalt værdiløst.
 2. Det egocentrerede løfte, hvor vi siger afgiver et løfte for at imponere ”de andre” (og os selv) men egentlig ikke har gjort os klart, hvad det egentlig er vi forpligter os til, og det bliver ved det flotte ord—dette løfte har heller ingen egentlig værdi men er dog lidt bedre end det første fordi de andre i det mindste får kendskab til mine intentioner
 3. Det faktabaserede løfte, hvor vi afgiver et løfte om at gøre præcist det løftet indebærer, med fuld forståelse for hvad det indebærer—dette løfte, og dets fuldførelse, skaber værdi, fordi jeg efterfølgende gør præcist det jeg lover.
 4. Det dynamiske løfte, hvor vi har fuld forståelse for det vi lover, og ikke lover mere end vi ved at vi kan holde, men samtidig giver det mere som måtte opstå som mulighed undervejs—dette løfte er værdiskabende på højeste niveau og er det niveau vi alle bør stræbe efter at nå.

Betydningen af at kunne levere dynamiske løfter er forhåbentlig åbenlys, og jeg kan kun understrege, at hvis I ønsker at accelerere jeres værdiskabelse som organisation, så er styrkelse af de løfter I afgiver et af de bedste steder at starte.

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar

Ledelse med kant

”Leadership is the ability to get people to do what they don’t want to do and like it”
Harry S. Truman

I de sidste år har der været talt meget om leadership frem for management og coachende ledelse frem for tidligere tiders mere autoritære lederformer.

Problemet er, at denne snak flere steder sætter ledere i et frygteligt dilemma, hvor de næsten ikke tør lede mere, af fare for at blive kaldt ”gammeldags” eller ”diktator”.

Resultatet bliver, at snart sagt alt er til diskussion i virksomheden, og medarbejderne tildeler sig selv vetoret, hvis de er uenige i ledelsens udspil.

Læg nu bare mærke til mit sidste ord: Før i tiden ville vi kort og godt have sagt ”beslutninger” og ikke blødt det op, ved at kalde det for et ”udspil”.

Men hvis ledelse skal virke, skal den have kant, og være præget af bevidstheden om, at det nu engang er ledelsens ret at lede og fordele arbejdet, opstille mål osv.

Hvordan ser ledelse ud hos jer?

Er alle medarbejdere klar over, hvad der kræves af dem?

 • Holder I fast i jeres målsætning fordi I er overbeviste om at det er den rette?
 • Er aktivitetsniveauet tilstrækkelig højt?
 • Træder jeres ledere i karakter?

Eller:

Agerer jeres medarbejdere mere eller mindre autonomt uden at ledelsen for alvor blander sig?

 • Bliver ledelsens beslutninger ofte udfordret af medarbejderne?
 • Kommer I gang på gang for sent i forhold til deadlines?
 • Er ledelse et kollektivt fænomen?

Hvis jeres virksomhed tilhører den sidste kategori, så lyder opfordringen: Træd i karakter som ledere, og I vil nå hidtil ikke opnåelige resultater!

 

 

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar

Gør dit bedste!

Succes kommer af 20 % talent og 80 % hårdt arbejde”
Stephen R. Covey

Jeg har gennem årene set mange mennesker og virksomheder lykkes og mislykkes med deres forehavender.

Noget er helt sikkert mere held eller uheld men med årene er jeg blevet stadig mere overbevist om og fokuseret på, at en hel del er op til os selv.

Jeg fik for alvor øjnene op for, hvad flid og indstilling betyder, da jeg for et par år siden var til en fest med mine gamle skolekammerater: Johnny, som på ingen måde var en af de fremmeste i skolen når det gjaldt karakterer eller åndelig begavelse—uden at nedgøre nogen—kunne berette, hvordan han med hårdt arbejde har opbygget en kæde af mindre autoværksteder på Sjælland, og at han i dag sidder som direktør for en ret veldrevet virksomhed, der barsler med store vækstplaner.

Jeg spurgte ham, hvad han skulle pege på som den vigtigste faktor i hans succes, hvortil han svarede: ”jeg står tidlig op om morgenen, og går ikke hjem før dagens arbejde er udført”

Det har fået mig til at tænke over, at selvom vi måske ikke alle er i besiddelse af det største talent, så er der dog en række ting, vi kan gøre som alligevel kan sikre os succes. Vi kan f.eks.:

 • Møde til tiden om morgenen og til vores aftaler generelt
 • Være velforberedte
 • Holde indgåede aftaler
 • Sige vores ærlige mening
 • Sige fra, hvis der er krav vi ikke kan efterkomme med de ressourcer vi har
 • Være veludhvilede og leve sundt i det hele taget
 • Lytte til andre mennesker så vi løbende tager ved lære
 • Holde os ajour inden for vores område og hele tiden lære nyt og nye veje
 • Gøre det vigtige før det mindre vigtige
 • Udvise disciplin og rettidig omhu

Jeg er overbevist om, at hvis vi efterlever disse enkle regler, så vil de bidrage mere til vores succes end nok så meget talent, der ledsages af eftergivenhed og dovenskab!

 

 

 

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar